Στάδια εκμάθησης σκι - Μαθήματα θαλάσσιου σκι

 • Βγάινω με 2 σκι
 • Κόβω ανάμεσα στο κύμα του σκάφους
 • Κόβω το κύμα του σκάφους
 • κάνω ολόκληρη ευθεία και στρίβω
 
 • Κόβω 5 φορές το κύμα σε ίση απόσταση (αριστερά - δεξιά)
 • Σηκώνων το σκι σε μια ευθεία
 • Πετάω ski και συνεχίζω σε μια ολόκληρη ευθεία
 
 • Πηγαίνω με ένα σκι με σωστή θέση
 • Κόβω 5 φορές σε ίση απόσταση για μια ευθεία
 • Κάνω ολόκληρη ευθεία και στρφή
 • Καταφέρνω 5 φορές να βγω με μονό.